Z ostatniej chwili : NABÓR DO SEKCJI DZIEWCZĄT !!
Sponsorzy & Partnerzy

Informacja Zarządu KSD

Warszawa  06.12.2016

 

Informacja  z Zarządu Klubu

 

W dniu 05.12.2016 odbył się Zarząd Klubu Sportowego Drukarz. Gośćmi spotkania na zaproszenie klubu byli :

 1. Tomasz Kucharski  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
 2. Jarosław Karcz   V-ce Burmistrz Dzielnicy Praga Południe
 3. Michał Wieremiejczyk  V-ce  Burmistrz Dzielnicy Praga Południe

W trakcie spotkania Zarząd K.S Drukarz zwrócił się  do Zarządu Dzielnicy z prośbą o ujecie w budżecie dzielnicy oraz realizację w 2017 roku następujących  niezbędnych do dalszego funkcjonowania klubu inwestycji

 1. Przyłącze wodno-kanalizacyjne
 2. Budowa boiska o sztucznej nawierzchni o wymiarach 40 x70 m

W trakcie dyskusji Zarząd klubu zwrócił uwagę iż właścicielem obiektu K.S Drukarz jest Dzielnica Praga Południe i to w jej gestii  leży modernizacja obiektu zgodnie ze złożonymi deklaracjami  o modernizacji obiektu  podczas spotkania Zarządu Dzielnicy z całą społecznością klubu w październiku 2015 roku.

Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy potwierdził wolę Zarządu Dzielnicy o modernizacji obiektu oraz zwrócił uwagę iż w miarę możliwości finansowych. Dzielnica podjęła działania mające na celu poprawę infrastruktury obiektu (wykonano najpilniejsze prace w postaci  wymiany części ogrodzenia, wyremontowano dach budynku klubowego , postawiono zaplecze szatniowe na boisku OWS).

Pan Burmistrz Jarosław Karcz poinformował zebranych iż władze Dzielnicy  są na zaawansowanym etapie ustaleń z MPWiK  (ewentualny wykonawca przyłącza wod-kan)

W dalszym toku dyskusji Zarząd Klubu zwrócił się z prośba do władz Dzielnicy o możliwość udzielenia  3 letniej dzierżawy obiektu  a nie jak dotychczas  dzierżawy rocznej. Burmistrz Jarosław Karcz zobowiązał się do uruchomienia procedury  umożliwiającej 3 letnią dzierżawę

 

Do wiadomości :

 1. Renata Kaznowska V-ce Prezydent Warszawy                                                                                              
 2. Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga PLD
 3. Janusz Samel  Biuro Sportu i Rekreacji
 4. Paweł Lech Przewodniczący komisji Sportu Rady Miasta
 5. Marcin Kluś Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga PŁD
 6. Irena Bartosińska Przewodnicząca Komisji Sportu Praga PLD

                                                                                                           

 

 

Za Zarząd Klubu

 

 

 

Data publikacji: 4 stycznia 2017


Terminarz